Żeby nasz robot stał się użyteczny nie możemy polegać jedynie na raz zmierzonych odległościach. Robot musi potrafić działać w różnych środowiskach, gdzie odległości i rozmieszczenie elementów może się zmieniać. Oprócz tego należy tutaj zwrócić również uwagę na niedoskonałości silników (mimo identycznego wyglądu nie są one dokładnie takie same) oraz ewentualne poślizgi. Dlatego podczas tych zajęć testowaliśmy wykorzystanie poziomych znaczników w postaci czarnych linii oraz czujnika światła jako elementów wspomagających ruch robota.