W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 150 godzin warsztatów z zakresu podstaw robotyki. Ich głównymi odbiorcami jest młodzież szkolna z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, opracowaną i wdrażaną przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Kozienicka. Uczestnicy warsztatów, korzystając z zestawów Lego Mindstorms EV3, będą samodzielnie budować oraz programować roboty. Napotkają przy tym wiele realnych problemów, z którymi zmaga się współczesna robotyka (niedokładność czujników, poślizgi, współpraca w systemach wielorobotowych itp.). Oprócz tego poznają podstawowe konstrukcje współczesnych języków programowania (pętle, instrukcje warunkowe, funkcje, zmienne itd.), których sposób działania będą mogli sami zaobserwować.
Umiejętności, które zdobędą uczestnicy warsztatów, stanowią doskonały wstęp do dalszej pracy w obszarze nowoczesnych technologii.

  • Udział w zajęciach jest bezpłatny!
  • Praca w zespołach 2- (lub 3) osobowych
  • Zapewnione napoje oraz poczęstunek
  • Udział w cyklu 5 warsztatów

robot-educator

Główny: Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze możliwości zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych w gospodarce (automatyzacja procesów produkcyjnych) i życiu codziennym (czynności wykonywane na co dzień przez człowieka).

Szczegółowe: Zapoznanie się z problemami współczesnej robotyki. Nauka programowania.

Projekt realizowany będzie od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. Czas trwania pojedynczej sesji warsztatowej: 5 godzin (z przerwą).

Dokładne terminy zajęć ustalane są indywidualnie z każdą grupą szkoleniową.

Aby wziąć udział w warsztatach należy:

  • wypełnić i podpisać Formularz zgłoszeniowy oraz Ankietę zgłoszeniową (wymagane podpisy uczestnika szkolenia oraz jego rodzica lub innego opiekuna prawnego)
  • zeskanować lub zrobić zdjęcie wypełnionego formularza i ankiety oraz przesłać je pocztą elektroniczną na adres: biuro@telsako.com lub pocztą tradycyjną na adres: Telsako sp. z o.o., 26-900 Kozienice, ul. Świerczewskiego 21

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga: przed dokonaniem zapisu prosimy zapoznać się z Regulaminem warsztatów